Projekty

„MOJE MIEJSCE NA ZIEMI”

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie tworzenia partnerstw między instytucjami publicznymi i prywatnymi mających zapewnić odpowiednie umiejętności zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz ochrony środowiska fundacja „Ziemia i My” zainicjowała program „Moje miejsce na ziemi”.

Celem fundacji „Ziemia i My” jest współpraca z uczelniami, technikami, Centrami Kształcenia Ustawicznego (Zawodowego) i firmami produkcyjnymi, aby wykształcić wykwalifikowanych specjalistów dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Zakładanym efektem współpracy jest optymalizacja kosztów produkcji, zrównoważone zarządzanie zasobami oraz działanie na rzecz ochrony środowiska w przemyśle.

Wspieranie krajowego rynku pracy przez kształcenie przyszłych pracowników w zakresie praktycznych umiejętności zawodowych jest głównym założeniem projektu „Moje miejsce na ziemi”. Z uwagi na fakt braku wykwalifikowanej kadry, zdolnej do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, podjęcie współpracy w ramach projektu jest szczególnie istotne.

MISJA PROJEKTU

 

  • stworzenie atrakcyjnych miejsc pracy

  • zapewnienie słuchaczom zdobycia kompetencji gwarantujących aktywność zawodową

  • dostosowanie działalności do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy

  • stwarzanie słuchaczom warunków do rozwoju zawodowego

  • zapewnienie kursantom  dostępu do nowoczesnych narzędzi i materiałów dydaktycznych

  • promowanie kształcenia się poprzez praktykę

  • wspieranie idei edukacji ustawicznej, czyli uczenia się przez całe życie

  • zapewnienie wyszkolonych pracowników firmom produkcyjnym