Projekty

DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM

FUNDACJA ZIEMIA I MY zaprasza przedszkola z Warszawy udziału w projekcie pn. „DRZEWO MOIM PRZYJACIELEM” projekt współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie m.st. Warszawy.

Nagroda główna dla przedszkola to Miniszklarenka 300 cm x 180 cm drewniana wraz z ziemią, nasionami oraz narzedziami do ogrodu.

SZANOWNI PAŃSTWO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA ZAINTERESOWANIE PROJEKTEM, REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA. 

Zachęcamy do śledzenia naszego FB – https://www.facebook.com/ziemiaimy.org i strony internetowej, mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się pozyskać dofinansowanie na podobne projekty.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs. Każde przedszkole może zgłosić max. 3 prace konkursowe. Dodatkowo do pracy konkursowej każde zgłoszone przedszkole dołącza fotorelację z „Dnia drzewa” obchodzoną w dniu 10 października 2022r. Przedmiotem konkursu  jest wykonanie przez uczestnika krótkiego filmiku 3-5 min (nakręconego we współpracy z rodzicem, nauczycielem, opiekunem prawnym) przedstawiającego wybrane przez siebie drzewo lub kilka drzew występujących powszechnie w
Polsce, lub Uczestnik wybiera drzewo podane w regulaminie (obrazek z podpisem np. dąb) i prezentuje na filmiku wiadomości o nim.

CELE PROJEKTU:

  1. Wdrażanie do poznawania cennych ekologicznie okazów drzew znajdujących się w pobliżu
    domu.
  2. Zapoznanie dzieci i rodziców ze zjawiskiem fitoremediacji (efektywnością roślin w
    oczyszczaniu środowiska)
  3. Szerzenie świadomości pro ekologicznej związanej z produkcją tlenu.
  4. Kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej wśród mieszkańców Warszawy.
  5. Popularyzacja święta „Dnia Drzewa” obchodzonego 10 października

W przypadku problemem z odczytem jakichkolwiek wiadomości dostępnych na stronie internetowej zapraszamy do kontaktu mailowego: fundacja@ziemiaimy.org , telefonicznego: 22 3089010 lub w postaci wysłania formularza dostęnego w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej.

ZWYCIĘZCAMI W KONKURSIE ZOSTAŁY PLACÓWKI:

PIERWSZE MIEJSCE: PRZEDSZKOLE NR 125 POD ZŁOTYM PROMYKIEM WARSZAWA – TARGÓWEK – https://p125targowek.eduwarszawa.pl/

DRUGIE MIEJSCE: PRZEDSZKOLE NR 60 – WARSZAWA – WŁOCHY – https://p60.waw.pl/

TRZECIE MIEJSCE: PRZEDSZKOLE NR 90 „ENTLICZEK PENTLICZEK” WARSZAWA – TARGÓWEK – https://p90targowek.eduwarszawa.pl/

REZULATATY  PROJEKTU:

PRZEDSZKOLE 125

PRZEDSZKOLE 90

PRZEDSZKOLE 60