O NAS

Fundacja Ziemia i My prowadzi działania na rzecz edukacji w zakresie nowych technologii oraz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach, szkołach, instytucjach,  i innych organizacjach.  Promujemy nowoczesne podejście do przedsiębiorstwa i człowieka, polegające na wsparciu siebie nawzajem, przekazywaniu doświadczenia, promocji ciekawych i nowych technologii w oparciu o ekologiczne rozwiązania. Prowadzimy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno wśród młodzieży jak i osób dorosłych. Popieramy strategię ochrony środowiska ONZ, która ma na celu między innymi zapobieganie zanieczyszczeniom i marnotrawstwu. Budujemy partnerstwa, inicjatywy i programy nauczania, które przygotowują młode osoby do odnoszenia sukcesów na rynku pracy z wzajemną korzyścią dla przedsiębiorstw. Zrzeszamy ekspertów, specjalistów i pasjonatów z zakresu nowoczesnych technologii oraz ochrony środowiska. 

NASZA MISJA

 

Dążymy do podniesienia poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,

wzmocnienia poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne

i aktywizacji do działań służących jego ochronie przede wszystkim w przemyśle.

NASZE CELE

 • promocja idei rozwoju zrównoważonego rozwoju,

 • edukacja w rzeczywistym środowisku pracy w przemyśle,

 • dostarczenie wiedzy w obszarach działania Fundacji,

 • zmiana postaw społeczeństwa w obszarach działania Fundacji,

 • aktywizowanie społeczności lokalnych na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

 • wytyczanie nowych kierunków w edukacji ekologicznej w Polsce,

 • promocja dobrych praktyk w zakresie edukacji ekologicznej i ochrony środowiska 

 • rozwijanie współpracy w kraju i zagranicą, służącej realizacji misji Fundacji,

 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz aktywnej ochrony przyrody,

 • propagowanie idei wolontariatu w obszarach działania Fundacji,

 • inicjowanie i wspieranie partnerstw sektora publicznego, prywatnego, społecznego. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (22) 3089010 lub mailowego: fundacja@ziemiaimy.org osoby które chciałby się zapoznać ze statutem fundacji w innej formie niż dostępny na stronie plik w formacie pdf. z chęcią pomożemy.