POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI ZIEMIA I MY

I. Postanowienia ogólne

 1. Strona internetowa www.ziemiaimy.org, zwana dalej „Stroną”, prowadzona jest przez Fundację Ziemia i My z siedzibą w Warszawie przy ul. Szlacheckiej 2/53; 03-259 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000794939, NIP 9522198922, REGON 384152867, zwaną dalej „Fundacją”.
 2. Na Stronie prezentowane są informacje o działalności Fundacji oraz o bieżących projektach organizowanych przez Fundację.
 3. Fundacja dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ochronę prywatności i informacji, w szczególności danych osobowych, przekazywanych przez Państwa za pośrednictwem Strony i innych środków komunikacji.
 4. Na Stronie mogą być zamieszczane linki do innych stron www. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treści i zasady zapewniania prywatności na tych stronach.
 5. Pobieranie i używanie publikacji oraz zdjęć umieszczonych na Stronie bez zgody Fundacji jest zabronione.
 6. Statut Fundacji i materiały oznaczone zwrotem „Do pobrania” mogą być pobierane bez zgody Fundacji.
 7. Znak słowny i graficzny Fundacji są chronione prawem.

II. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),
Fundacja informuje, że:

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Fundacja tel.:(22)3089010.
 2. W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fundacja@ziemiaimy.org
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji poniższych celów przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. związanych z prawidłowym działaniem Strony,
  2. związanych z działalnością statutową Fundacji,
  3. prowadzenia z Państwem korespondencji,
  4. zawarcia i realizacji ewentualnych umów.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania Państwa danych osobowych na mocy przepisów prawa oraz podmioty, którym przekazanie danych jest uzasadnione realizacją celów przetwarzania danych (np. podmioty świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług informatycznych i internetowych, doradcy biznesowi, prawni, księgowi, itp.).
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do ustania celu ich przetwarzania. Po tym czasie dane osobowe mogą być przetwarzane do upływu okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w RODO).
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych może stanowić w zależności od sytuacji art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

III. Informacja o cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym użytkownika Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Strona korzysta z plików cookies, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania Strony. Pliki cookies sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w Twojej przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcjonalności Strony. Te pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.
 3. Strona używa również plików cookies stron trzecich, które pomagają analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Państwa zgodą. Mogą Państwo zrezygnować z tych plików cookies, ale rezygnacja z nich może mieć wpływ na wygodę przeglądania. Te pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do gromadzenia danych osobowych użytkowników za pośrednictwem analiz, reklam i innych treści.
 4. Przyjmowanie plików cookies można także w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce internetowej. W niektórych przypadkach wyłączenie tej opcji może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki.