FUNDACJA

Ziemia i My

ODPOWIEDZIALNY BIZNES I ŚRODOWISKO

Biznes i środowisko są ze sobą ściśle powiązane. Odpowiedzialny biznes to podejście strategiczne, długofalowe, oparte na zasadach dialogu społecznego i poszukiwaniu rozwiązań korzystnych tak dla przedsiębiorstwa, jak i wszystkich interesariuszy oraz lokalnych społeczności. 

Pozwala to na prowadzenie działalności pomagającej sprostać globalnym wyzwaniom i realizowanie celów zrównoważonego rozwoju w najbardziej efektywny sposób.  

Bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spełnienia wszystkich wymogów formalnych i prawnych działania firmy, ale przede wszystkim równoznaczne jest z dobrowolnym i aktywnym zaangażowaniem.  Aby prowadzić biznes, który odpowiada wymaganiom dzisiejszego rynku, nie wystarczy generować tylko zysków ekonomicznych. 

Niezbędne jest także zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska oraz relacje z otoczeniem. Głos biznesu wspierający ideę zrównoważonego rozwoju w rozwiniętych gospodarkach cieszy i pozwala przypuszczać, że koncentracja na tego typu działaniach niebawem stanie się popularna również w Polsce. 

NASZE PROJEKTY

SZKOLENIA 
Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń i staży. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie tworzenia partnerstw między instytucjami publicznymi i prywatnymi mające zapewnić odpowiednie umiejętności zawodowe dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz celów zrównoważonego rozwoju zainicjowaliśmy projekt „Moje miejsce na ziemi”.

WARSZTATY W PRZEDSIĘBIORSTWACH

We współpracy z wiodącymi w kraju przedsiębiorstwami realizujemy projekt pt: “Moja przyszłość w moich rękach.” Proponujemy uczniom ciekawą formę zajęć pozalekcyjnych, jaką są warsztaty w przedsiębiorstwach. Dajemy młodzieży możliwość bezpośredniego kontaktu z działalnością produkcyjną określonego zakładu, jak i jego bogatym zapleczem.

SZKOLENIA Z DRUKU D3

Umożliwiamy uczniom poznanie i praktyczne wykorzystanie technologii drukowania 3D zwracając uwagę na konieczność podejmowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Proponujemy nowy wymiar edukacji, która w sposób praktyczny i ciekawy uczy nowoczesnej technologii, a tym samym zapewnia dobry start w przyszłość. 

AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

KONFERENCJA
SZKOŁA DLA RYNKU PRACY

Przedstawiciele naszej fundacji wzięli udział w konferencji “Szkoła dla Rynku Pracy,”  organizowanej przez Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Warszawie, wydarzeniu dotyczącym współpracy szkoły z rynkiem pracy w obliczu jego potrzeb i zmiany prawa oświatowego, ważnym dla wszystkich, którym bliski jest rozwój szkolnictwa zawodowego.

TARGI TOOLEX 2019

TOOLEX 2019 – braliśmy udział w najważniejszym wydarzeniu dla branży obróbki metalu – Międzynarodowych Targach  Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX.  W targach brało udział 500 Wystawców z 13 krajów, reprezentujących prawie 600 światowych marek i nowości z branży. Targom towarzyszył bogaty program seminariów
i prelekcji.

WARSZTATY W FIRMIE – MENNICA POLSKA S.A.

W dniu 26 września 2019 r. Fundacja Ziemia i My we współpracy z firmą Mennica Polska S.A. zorganizowała warsztat dla uczniów Technikum Mechatronicznego. Dzięki uprzejmości firmy Mennica Polska S.A., która znajduje się w pierwszej trójce najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie oraz jest jedynym  producentem złota inwestycyjnego w Polsce, młodzież miała możliwość podpatrzeć produkcję monet i numizmatów.

SEMINARIUM HEIDENHAIN NC DATING

W czwartek 12.09.2019 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez firmy  AMS International i Heidenhain we współpracy z Fundacją Ziemia i My. Seminarium Heidenhain NC dating to odpowiedzi na pytania związane w wysterowaniem maszyn wyposażonych w sterowanie Heidenhain. Była to niepowtarzalna okazja na zdobycie oraz wymianę cennych doświadczeń. Do dyspozycji gości dostępni byli eksperci oraz certyfikowani trenerzy Heidenhain z Polski i Niemiec.

WARSZTATY W FIRMIE – GRAHAM PACKAGING POLSKA

Dzięki uprzejmości firmy Graham Packaging Polska Sp. z o.o. , która jest oddziałem amerykańskiego koncernu Graham Packaging Company, wiodącego producenta i dostawcy opakowań z tworzyw sztucznych, grupa uczniów z technikum przy ul. Wiśniowej w Warszawie miała możliwość podpatrzeć produkcję.

ITM EUROPE Innowacje – Technologie – Maszyny, Targi Druku i Skanu 3D, SUBCONTRACTING Targi Kooperacji Przemysłowej

Targi ITM – Innowacje-Technologie-Maszyny to wiodące targi w Europie Środkowo-Wschodniej, kompleksowo prezentujące ofertę polskiego i światowego przemysłu, którego produkty i usługi zgodne są z ideą Przemysłu 4.0.

KRAJOWE FORUM INTERESARIUSZY AGENDY 2030

Forum to innowacyjna platforma służąca wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy pomiędzy instytucjami, przedstawicielami biznesu, organizacjami pozarządowymi i regionami na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju zawartych w Agendzie 2030.

FORUM INSPIRACJI

W dniu 17 maja wzięliśmy udział w konferencji FORUM INSPIRACJI która ma na celu pokazanie możliwości włączenia się biznesu w Cele Zrównoważonego Rozwoju. Po inspirujących rozmowach z głowami pełnymi pomysłów i motywacji działamy i podejmujemy nowe wyzwania na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Naszym celem jest zachęcenie i wspieranie firm w przekładaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) wypracowanych przez ONZ na strategie biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż. Pokazujemy przedsiębiorstwom jak mogą efektywnie włączyć się w realizację celów i wykorzystać dla siebie tkwiące w tym szanse na rozwój. Naszym zadaniem jest zachęcanie polskiego biznesu do zaangażowania się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

Więcej

PARTNERZY / SPONSORZY