OBSZARY DZIAŁAŃ FUNDACJI

edukacja

Działamy na rzecz podnoszenia kompetencji przez młodzież i nauczycieli w rzeczywistym środowisku pracy w przemyśle. Zajmujemy się nowoczesną edukacją dzieci i młodzieży. Uczymy poprzez praktykę. Proponujemy nowy wymiar edukacji, która rozwija wyobraźnię.

 

Przemysł 

Tworzymy partnerstwa  między instytucjami publicznymi i prywatnymi. Zapewniamy możliwości pozyskania odpowiednich umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz celów zrównoważonego rozwoju poprzez projekt „Moje miejsce na ziemi”.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Nawołujemy do efektywnego gospodarowania zasobami, korzystania z nich w sposób bardziej zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Poprzez podejmowane działania oraz inicjatywy, zamierzamy mieć realny wpływ na ochronę środowiska naturalnego.  

Twoja Pomoc Ma
OGROMNY  Wpływ