Projekty

POZNAJ I WYKORZYSTAJ W PRAKTYCE NOWE TECHNOLOGIE

NA RZECZ KSZTAŁOTWANIA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

FUNDACJA ZIEMIA I MY zaprasza szkoły podstawowe do udziału w projekcie pn. „Poznaj i wykorzystaj w praktyce nowe technologie na rzecz kształtowania kompetencji przyszłości” finansowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty z druku, projektowania i skanowania 3D dążące do podniesienia poziomu nauczania w szkołach podstawowych, również zostaną zorganizowane spotkania online z młodzieżą ze szkół technicznych.

CELE PROJEKTU:

  1. Zapewnienie dostępu do nowoczesnej edukacji dla uczniów z warszawskich szkół podstawowych.
  2. Przedstawienie technologii drukowania i skanowania 3D w sposób praktyczny, uczestnicy tworzą własne przedmioty w oparciu o technologię 3D.
  3.  Rozbudzenie zainteresowania technologią przyszłości wśród młodzieży co zapewni im świadomy wybór kształcenia i zawodu.
  4. Rozwój kompetencji przyszłości.
  5. Edukacja rówieśnicza poprzez wymianę doświadczeń uczestników projektu.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE PROJEKTU:

PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ LICEALNYCH I TECHNICZNYCH NR 1

PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI

PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM INŻ. STANISŁAWA WYSOCKIEGO – TECHNIKUM NR 7

PREZENTACJA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 36 IM. MARCINA KASPRZAKA

PREZENTACJA DOTYCZĄCA KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI