Projekty

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

FUNDACJA ZIEMIA I MY zaprasza do udziału w projekcie pn. „Szkolenie dla Nauczycieli – Zapobieganie skutkom COVID-19 w rozwoju edukacji w warszawskich placówkach edukacyjnych” finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie jedenastodniowe wysoko specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli oraz konferencja, dążące do podniesienia poziomu nauczania w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach oświatowych, które stanowi element transformacji cyfrowej oświaty wśród nauczycieli aktywnych zawodowo na terenie m.st. Warszawy. 

CELE PROJEKTU:

  1. Przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w sektorze edukacji na poziomie ponadpodstawowym wśród warszawskich placówek oświatowych, poprzez wsparcie rozwoju zawodowego Nauczycieli oraz kształcenie wśród uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy co stanowi element transformacji cyfrowej oświaty.
  2. Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do wykonania pracy w tym w szczególności:

– zapoznanie z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwach;

– zapoznanie z urządzeniami, narzędziami i innym sprzętem technicznym stosowanym w procesach produkcyjnych lub usługach;

– poznanie specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym zawodem;

– doskonalenie praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej;

– zdobycie nowych doświadczeń zawodowych;

– nawiązanie nowych kontaktów zawodowych umożliwiających ich wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego;

– doskonalenie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z przedsiębiorcami;

–  rozpoznanie potrzeb i możliwości zatrudnienia absolwentów szkół na rynku pracy.

REGULAMIN SZKOLEŃ

W ramach szkoleń powstaną scenariusze lekcji, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Fundacji na zakończenie projektu.

Tymczasem zachęcamy do obejrzenia video-relacji z części projektu:

REZULTATY SZKOLEŃ – SCENARIUSZE LEKCJI

CAD
45 min.

ROBOTYZACJA
7×45 min.

PLC
45 min.

HH
45 min.

CAD
7 x 45 min.

OBRABIARKI
10×45 min.

PLC
7 x 45 min.

CAM
45 min.

 OBRABIARKI
45 min.

HH
45 min.

CAM
7 x 45 min.

 OBRABIARKI
45 min.

HH
7 x 45 min.

ROBOTYZACJA
45 min.

 OBRABIARKI
45 min.

HH
45 min.