Projekty

 KOMPETENTNI WARSZAWIACY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI

FUNDACJA ZIEMIA I MY zaprasza szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym do udziału w projekcie pn. „KOMPETENTNI WARSZAWIACY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI” projekt współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa.

Rekrutacja do projektu została zakończona. Serdecznie dziękujemy.

Celem projektu jest wspieranie młodzieży w rozwoju kompetencji i umiejętności, w tym także poprzez wzbogacenie i uzupełnienie oferty edukacyjnej warszawskich ponadpodstawowych szkół i placówek oświatowych. Dzielenie się dobrymi
praktykami przez osoby pracujące w zakładach przemysłowych oraz aktywizacja uczestników.

DZIAŁANIA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU:

  1. Przeprowadzenie praktycznych zajęć przez inżynierów, poruszających problematykę w firmach, skupionych na metodzie rozwiązania danego zagadnienia ukształtowanych na poznanie własnych możliwości i kompetencji przez uczestników. W łącznym wymiarze 40 godzin. Dla jednej grupy około 6 – 8 godz.
  2. Przeprowadzenie szkoleń przez Trenera specjalizującego się  w kształtowaniu kompetencji przyszłości. W łącznym wymiarze około 20 godzin. Dla jednej grupy około 4 godzin.
  3. Przeprowadzenie konferencji  na której rozpowszechniona zostanie wiedza z zakresu kompetencji przyszłości oraz możliwości jej realizowania na przykładzie dobrych praktyk. (około 6 godzin)
  4. Doradztwo indywidualne Ekspertów dla uczestników w łącznym wymiarze 20 godzin. Dla jednej grupy około 4 godzin.

CELE PROJEKTU:

  1. Stworzenie przestrzeni poprzez praktyczne zajęcia dla młodzieży poruszające problematykę w przedsiębiorstwach skupione na metodzie rozwiązania danego zagadnienia, ukształtowane na poznaniu własnych możliwości i kompetencji.
  2. Rozpowszechnienie wiedzy z zakresu kompetencji przyszłości.
  3. Rozbudzenie zainteresowania technologią przyszłości wśród młodzieży co zapewni im świadomy wybór kształcenia i zawodu.
  4. Rozwój kompetencji przyszłości: kreatywności; przywództwa; wytrwałości i odporności; elastycznego rozwiązywania problemów; wzajemnego rozumienia międzypokoleniowego; przedsiębiorczości; umiejętność analizowania danych.
  5. Edukacja rówieśnicza podczas konferencji poprzez wymianę doświadczeń uczestników projektu.

W przypadku problemem z odczytem jakichkolwiek wiadomości dostępnych na stronie internetowej zapraszamy do kontaktu mailowego: fundacja@ziemiaimy.org , telefonicznego: 22 3089010 lub w postaci wysłania formularza dostęnego w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej.

REZULTATY PROJEKTU

Miło jest nam poinformować o udziale 3 firm w ramach niniejszego projektu:

MENNICA POLSKA –  www.mennicapolska.com.pl

POLARIS ENGINEERING – https://polaris.com.pl 

FESTO POLSKA – www.festo.com 

serdecznie zapraszamy do odwiedzin stron w/w firm.