Projekty

  WYOBRAŹNIA I MY

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego

FUNDACJA ZIEMIA I MY zaprasza szkoły podstawowe do udziału w projekcie pn. „WYOBRAŹNIA I MY”

W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty z druku, projektowania i skanowania 3D dążące do podniesienia poziomu nauczania w szkołach podstawowych w zakresie kształtowania kompetencji przyszłości.

CELE PROJEKTU:

  1. Zapewnienie dostępu do nowoczesnej edukacji i aktywnego zdobywania wiedzy dla uczniów ze szkół podstawowych, poprzez organizację zajęć edukacyjnych mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia.
  2. Przedstawienie technologii drukowania i skanowania 3D w sposób praktyczny, uczestnicy tworzą własne przedmioty w oparciu o technologię 3D, co daje im szerszy dostęp do ciekawych i nowoczesnych form edukacyjnych.
  3. Rozbudzenie zainteresowania technologią przyszłości wśród młodzieży, co zapewni im zwiększenie świadomości w zakresie kształcenia zawodowego.
  4. Rozwój kompetencji przyszłości: analizowania, wyobraźni przestrzennej uczestników warsztatów.
  5. Edukacja rówieśnicza, poprzez wymianę doświadczeń uczestników projektu.